Kostnad

Som exempelpris kan en enkel logotyp utan många ändringar och med inte så detaljerade ikoner kosta från:

3000:- exkl moms

Ett "vanligt" uppdrag med att skapa en logotyp, där detaljnivån är lite högre och med ett antal ändringar brukar ligga runt ca:

5-6000:- exkl moms

Ett mer omfattande logotypframtagande med högre detaljnivå och med många ändringar där vi också har med den grafiska profilen som helhet. Ett sånt uppdrag brukar landa på ca:

8-12.000:- exkl moms

UPPSKATTA PRIS

Jag ger nästan aldrig fasta priser eftersom det är en kreativ process att skapa någonting grafiskt som tar varierande lång tid. 

Det kan förståss kännas skrämmande att anlita någon till att göra ett jobb som man inte vet slutsumman på, särskilt som nystartad företagare.

Därför är det extra viktigt för mig att veta vad kunden har för målsättning och vad som måste prioriteras. Jag vill innan påbörjat arbete helst ha en så klar bild av av målsättningen är så att jag kan uppskatta ett pris som vi siktar på. 

PÅVERKA PRISET

Det finns som sagt många saker som påverkar priset och hur lång tid den kreativa processen kommer att ta.

Det ni som kund kan göra för att underlätta processen:


  • Berätta om syftet med logotypen
  • Förklara målsättningen med företagandet
  • Vilka är era kunder och målgrupp?
  • Tala om vilka logotyper ni gillar och inte gillar
  • Fundera på vilken budget ni har att lägga på logotyp

DET BLIR DYRARE

Det finns mycket ni kan påverka för att det inte ska sticka iväg i pris. Men det finns också faktorer som gör att det automatiskt ökar i pris. Några av dessa faktorer är exempelvis:


  • Logotypen är väldigt detaljerad
  • Otydlig feedback från kund
  • Oklar målbild 
  • Många ändringar, med långsam kommunikation
  • Logotypen har ett högt värde för varumärketHITTA BALANSEN

Det är också en utmaning att hitta balans mellan att vara nöjd och att fatta ett beslut. Vissa kunder har otroligt svårt att fatta ett beslut om när de anser sig nöjda. I princip går det ju att göra hur många ändringar och alternativ som helst.


Man ska såklart säkerställa att man är nöjd med sin logotyp. Den ska vara ansiktet utåt för dig och din verksamhet. Dina kunder, samarbetsparters och din omgivning kommer att förknippa dig med logotypen. Men det måste självklart ställas i proportion till den budget du som kund har eller har tänkt att avvara för logotyp och grafisk profil.

FÅ INSPIRATION

En del kunder har ingen klar bild eller ens den minsta idén om hur deras logga ska se ut. Därför har jag samlat ett logotyp-Ark med över 100 olika logotyper i olika stilar, färger, symboler och typsnitt.

Där kan ni bilda er en uppfattning om vad ni gillar och även vad ni ABSOLUT inte vill ha med.


Här finns Logotyp-Arket!

Tel:    0705 - 424 424          Mail: fredrik@foammedia.se     Sociala medier: